loading...

Våra tjänster

Tjänster i byggprocessens olika skeden kan bestå av tex.

  • Projektering:  Inmätning av terräng, byggnader mm. Skapa terrängmodeller och göra beräkningar.
  • Byggskedet:  All förekommande utsättning och inmätning i produktionen. Filer för styrning av maskiner.
  • Slutförande:  Beräkningar av jord och bergmängder för mängdreglering. Upprättande av underlag för relationshandlingar.

 Andra exempel

  • Monitorering, rörelsekontroll:  Kontroll av tex. broar, kajer och murar.
  • Inmätning av höjdförhållande:  Vid ansökan om bygglov i Norrtälje kommun krävs att man redovisar på kartskiss de befintliga höjdförhållandena på tomten (fastigheten).